Unitrot
Grote Unitrotprijs 2018
Wolvega september 2018

Uitschrijving Unitrot-koers 2018
(I-jaargang)

DE GROTE UNITROT PRIJS 2018
Wolvega, september 2018
Draverij van meet voor 3-jarige paarden, die ingeschreven stonden op de Unitrotveiling van 2016
afstand 2100 m met autostart, prijzengeld minimaal 15.000,--

inleggelden:
15 augustus 2017 50,--
1 oktober 2017 50,--
1 januari 2018 50,--
1 april 2018 50,--
1 juli 2018 50,--
september 2018 175,--
Indien de eigenaar of zijn gemachtigde niet langer op handhaving van de inschrijving prijs stelt, dient hij dit onverwijld schriftelijk aan de NDR kenbaar te maken.

Er zullen 14 paarden kunnen deelnemen.

Startgerechtigd zijn 11 paarden, met het op het moment van de sluiting van de vooraangifte hoogst belastbare bedrag en 3 paarden met de snelste km-tijd.

Voor de overige bepalingen betreffende kwalificatie, plaatsing aan de start en reservepaarden wordt verwezen naar het Officieel Bulletin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Over de verdeling van het prijzengeld zal later uitsluitsel worden gegeven.

N.B.
er wordt geen prijzengeld uitgekeerd aan degenen die uitgeschakeld, ingehouden of gedistangeerd zijn.

Kwalificatie deelname Unitrot-koers:
- paarden die ingeschreven stonden voor de Unitrotveiling 2016
- winsom (hoogste) 11 paarden
- tijd (snelste) 3 paarden
startplaatsen : hoogste winsom 1e gelid door loting