HOME
Welkom op de site van de VDRP
Vereniging van Draf- en Rensport- Professionals (V.D.R.P.)
statutair gevestigd te 's-Gravenhage
opgericht in 1926

Bestuur V.D.R.P.

voorzitter:
Rob de Vlieger (interim voorzitter)

secretaris/penningmeester:
Henk (H.) Hamming (drafsport)

bestuursleden:
Rob (R.T.) de Vlieger (drafsport)
Jeroen (J.W.M.) Engwerda (drafsport)
Anneke (J.) Hendriks (rensport)